Vergoeding & Tarief

Tarieven

Vanaf 2022 geldt er het Zorgprestatiemodel.  De tarieven zijn vastgesteld door de Nza, en zijn afhankelijk van hoe lang het consult plaats vindt en het type consult (behandeling of diagnostiek). In mijn praktijk maak ik meestal afspraken van 45 minuten, en voor EMDR vaak afspraken van 60 tot 90 minuten. Het tarief voor een consult behandeling van 45 minuten is 157,12 euro. Het tarief voor een gesprek met diagnostiek (bv. het intakegesprek) van 60 minuten is 212,53 euro.

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit (https://zorgprestatiemodel.nza.nl/). U kunt de tarieven terugvinden in de tarievenzoeker van de NZa,

In de tarievenzoeker kiest u dan het volgende: –> Individuele consulten, Setting –> Ambulant Kwaliteitsstatuut II. Beroepscategorie –> Klinisch psycholoog, Consulttype: voor een intakegesprek –> Diagnostiek, Voor een vervolgafspraak zonder diagnostiek –> Behandeling, Tijdsduur: is meestal 60 of 45 minuten. Financieringsstroom: –> GGZ

Zorgvraagtypering

In 2022 gaan de zorgverzekeraars werken met zorgvraagtypering. Dat houdt in dat we verplicht zijn om de vragenlijst (HONOS) door te nemen om te bepalen welk zorgvraagtype bij u van toepassing is.  Deze komt dan ook op uw factuur, samen met het Basis-GGZ profiel.  Wilt u uw privacy behouden, dan kunt u bij ons een privacyverklaring invullen.

Vergoeding 

Er is met een groot aantal zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten waardoor de behandeling vergoed is. Ook wanneer er geen overeenkomst is afgesloten met uw verzekeraar kan de behandeling (deels)vergoed zijn, vanwege aanvullende premies of vrijemarktkeuze voor een BIG geregistreerde psycholoog binnen uw polis. Enkele diagnoses worden niet vergoed zoals o.a. relatie therapie en hier over adviseren we u contact op te nemen met uw zorg verzekeraar. Om onduidelijkheden te voorkomen adviseren we om altijd uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering  te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. De rekening zal rechtstreeks bij uw verzekeraar worden ingediend. In enkele gevallen (bijvoorbeeld wanneer er geen contract met uw zorgverzekeraar is) ontvangt u zelf de factuur die u voor schiet en vervolgens kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.  Om de behandeling vergoed te krijgen is een verwijsbrief van uw huisarts nodig (niet ouder dan 3 maanden). Daarnaast geld voor zorg uit de Basis GGZ het eigen risico van uw zorgverzekering.

Keuzevrijheid

In 2022 hebben we met een groot deel van de zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten.  Het tarief is afhankelijk van het tarief dat met uw zorgverzekeraar is afgesproken.

  • CZ / Ohra. Met deze verzekeraar heb ik realistische afspraken ten aanzien van BGGZ zorg kunnen maken. Helaas is het omzetplafond bereikt waardoor u eerst contact op moet nemen met zorg team bemiddeling van CZ 013-5949110. Zij kunnen een tegemoetkoming afgeven voor ons.
  • DSW/ Stad Holland/ in Twente Zorgverzekeraar/ ASR / Ditzo / de Amersfoortse / Aevitae / ENO. Met deze verzekeraar heb ik realistische afspraken ten aanzien van BGGZ zorg kunnen maken.
  • Univé / SZVK / ZEKUR / Zorgzaam Verzekerd / VGZ / Bewuzt / MVJP / Aevitae / IZZ / IZA / UMC. Met deze verzekeraar heb ik realistische afspraken ten aanzien van BGGZ zorg kunnen maken.
  • Zilveren kruis / Achmea / FBTO /  de Friesland / Interpolis / pro life / . Met deze verzekeraar heb ik realistische afspraken ten aanzien van BGGZ zorg kunnen maken.
  • VRZ. Met deze verzekeraar heb ik realistische afspraken ten aanzien van BGGZ zorg kunnen maken.
  • Caresq / Aevitae.  Met deze verzekeraar heb ik realistische afspraken ten aanzien van BGGZ zorg kunnen maken.
  • VGZ / Bewust / Iza / Iza cura / IZZ / MVJP / Zorg en zekerheid / OMW / Zorg en zekerheid. Met deze verzekeraar heb ik realistische afspraken ten aanzien van BGGZ zorg kunnen maken.
  • ONVZ. Met deze verzekeraar heb ik realistische afspraken ten aanzien van BGGZ zorg kunnen maken.

Wij hebben niet met alle zorgverzekeraars contracten. Als wij geen contract met je zorgverzekeraar hebben, dan sturen wij u een rekening aan het eind van de maand. Wij hanteren 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor onze behandelingen.

Bij een naturapolis ligt de vergoeding tussen de 60% en 80%. Wanneer u een restitutiepolis hebt, word de behandeling 100% vergoed door uw zorgverzekeraar.

Mocht u geen vergoeding krijgen of er geen gebruik van wilt maken dan geldt een tarief van € 157,12,- per consult. Gemiddeld duurt een enkel consult 45 minuten, met de daarbij behorende administratie. Afhankelijk van de problematiek bestaat de mogelijkheid om de duur van een enkel consult in overleg aan te passen.

U mag zelf kiezen welke zorgbehandelaar u wilt.  U hoeft uw keuze niet te beperken tot zorgbehandelaars die een contract hebben met uw verzekeraar. Echter wanneer uw zorgverzekeraar geen contract met ons heeft, krijgt u de behandeling gedeeltelijk vergoed en dient u de nota zelf voor te schieten.

No-Show

We hanteren een tarief voor no-show, wanneer er niet binnen 24 uur voor de afspraak afgezegd wordt, van 125,-

Mocht u, na contact met uw zorgverzekeraar, over de vergoeding nog vragen hebben kan u contact met ons opnemen.