Aanmelden

In overleg met uw huisarts bent u naar mij door verwezen. Ik werk nauw samen met de huisartsen in het gezondheidscentrum aan de badhuisweg en ben bekend bij de huisartsen uit de regio Schevingen, die met regelmaat naar mij verwijzen. Binnen het gezondheidscentrum zijn verschillende disciplines werkzaam; ouderen zorg, fysiotherapeut, seksuoloog, podotherapeut, POH (oa GGZ), apotheek, met wie wij elk kwartaal een vergadering hebben mbt de samenwerking en met regelmaat intervisie momenten waar anoniem casuïstiek wordt besproken.

Voor aanmelding, informatie en/of het maken van een afspraak kunt u bellen met 06-81980574.

Hieronder geef ik in het kort informatie over de aanmelding en de volgende stappen naar de behandeling.

Wanneer u zich heeft aangemeld moet u het volgende meenemen naar het eerste gesprek:

 • Id kaart, paspoort of rijbewijs
 • Pas ziektekostenverzekering
 • Verwijsbrief huisarts niet ouder van 6 maanden
 • Evt een overzicht van uw klachten en of vragen

Intake gesprek

na de verwijzing van de huisarts zal op vrijdag een intake gesprek plaatsvinden, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Algemene informatie: inschrijving en personalia, huidige leef situatie: opleiding/werksituatie, relatie/gezinssituatie, sociale situatie en gezondheid.
 • De problematiek: wat maakt het dat u hier bent, welke klachten heeft u, welke oorzaken spelen een rol, wat verwacht u van de behandeling, waar u zou graag aan willen werken en bent u eerder in behandeling geweest?
 • Praktische informatie: tarieven, annuleringsregeling, facturering, afspraken en  informatie over de mogelijke extra kosten van je behandeling (dit is afhankelijk van je verzekering).
 • Tevens ontvangt u een korte klachtenlijst waarop u kunt aangeven welke psychische en lichamelijke klachten u ervaart.
 •  Tenslotte zullen de (voorlopige) diagnose, de uitgangspunten van de behandeling worden besproken en zal het behandelplan opgesteld worden.
 • Bent u akkoord dan wordt aan het eind van het intake gesprek het behandelplan besproken en de afspraken ingepland.

Soms kan het handig zijn om uw klachten en vragen thuis vast op te schrijven en deze mee te nemen naar ons gesprek. Dat kan helpen om uw verhaal duidelijk te vertellen en voorkomen dat u belangrijke dingen vergeet.

Wanneer het intake gesprek is afgerond en we gezamelijk een behandelplan hebben opgesteld zal ik de huisarts informeren dat u in behandeling bent bij mij, welke diagnose er is gesteld en hoe de behandeling eruit zal gaan zien. indien er sprake is geweest van een andere verwijzer zal ik deze op dezelfde manier inlichten.

Aan het eind van de behandeling of indien u moet worden door verwezen naar de SGGZ, zal ik na de evaluatie de verwijzer opnieuw een bericht sturen waarin de samenvatting en het resultaat van de behandeling staat beschreven en eventuele aandacht punten.

Annulering van de afspraak

Wanneer u niet naar de afspraak kan komen, is het nodig om dit uiterlijk 24 uur aan mij door te geven (niet op de dag zelf), zodat iemand anders deze tijd kan benutten. Daarnaast zijn er bij het te laat afzeggen van de afspraak kosten verbonden, namelijk de helft van de consult kosten (op basis van het NZA tarief 2020) zal in rekening worden gebracht. Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekering en hier ontvangt u een losse factuur voor.

Klachten

Hier onder staat beschreven met welke klachten u bij mij terecht kan voor behandeling.

U kunt onder andere bij mij terecht voor de volgende klachten:

 • angsten (paniekstoornis, fobieën, sociale angst, dwangmatig handelen),
 • trauma ger (zie behandeling EMDR)
 • somberheid/ depressie,
 • overspannenheid, burn-out,
 • lichte tot matige eetstoornissen
 • verslavingen

En voor bijkomende problematiek zoals:

 • werk- en studieproblemen,
 • verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste,
 • relatieproblemen, problemen in de sociale interactie met anderen, identiteitsproblemen en problemen met het ouder worden.
 • onverklaarbare lichamelijke klachten (hoofdpijn, spierpijnen, chronische vermoeidheid), acceptatie van chronische ziekte,
 • opvoedingsproblemen en eenzaamheidsproblematiek

U kunt niet bij mij terecht:

 • voor ernstige en complexe problematiek die bestemd is voor de SGGZ
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • eetstoornissen
 • autistisch spectrum stoornissen
 • ernstige verslaving
 • ernstige suicidaliteit
 • ernstige dementiele beelden

Mochten uw klachten hierboven niet vernoemd worden dan kunt u contact met mij opnemen op het nummer 06-81980574 of d.m.v. het in vullen van het contactformulier.