Aanmelden

In overleg met uw huisarts bent u naar ons door verwezen. We werken nauw samen met de huisartsen in verschillende gezondheidscentra en zijn bekend bij de huisartsen uit de regio Schevingen/Den Haag en Oegstgeest, die met regelmaat naar ons verwijzen. Binnen de gezondheidscentra zijn verschillende disciplines werkzaam; ouderen zorg, fysiotherapeut, seksuoloog, podotherapeut, POH (oa GGZ), apotheek, met wie wij elk kwartaal een vergadering hebben mbt de samenwerking en met regelmaat intervisie momenten waar anoniem casuïstiek wordt besproken.

Voor aanmelding, informatie en/of het maken van een afspraak kunt u bellen met 06-81980574.

Hieronder staat informatie beschreven over de aanmelding en de volgende stappen naar de behandeling.

Wanneer u zich heeft aangemeld moet u het volgende meenemen naar het eerste gesprek:

 • Id kaart, paspoort of rijbewijs
 • Pas ziektekostenverzekering
 • Verwijsbrief huisarts niet ouder van 6 maanden
 • Evt een overzicht van uw klachten en of vragen

Intake gesprek

na de verwijzing van de huisarts zal er een intake gesprek plaatsvinden, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Algemene informatie: inschrijving en personalia, huidige leef situatie: opleiding/werksituatie, relatie/gezinssituatie, sociale situatie en gezondheid.
 • De problematiek: wat maakt het dat u hier bent, welke klachten heeft u, welke oorzaken spelen een rol, wat verwacht u van de behandeling, waar u zou graag aan willen werken en bent u eerder in behandeling geweest?
 • Praktische informatie: tarieven, annuleringsregeling, facturering, afspraken en  informatie over de mogelijke extra kosten van je behandeling (dit is afhankelijk van je verzekering).
 • Tevens ontvangt u een korte klachtenlijst waarop u kunt aangeven welke psychische en lichamelijke klachten u ervaart.
 •  Tenslotte zullen de (voorlopige) diagnose, de uitgangspunten van de behandeling worden besproken en zal het behandelplan opgesteld worden.
 • Bent u akkoord dan wordt aan het eind van het intake gesprek het behandelplan besproken en de afspraken ingepland.

Soms kan het handig zijn om uw klachten en vragen thuis vast op te schrijven en deze mee te nemen naar ons gesprek. Dat kan helpen om uw verhaal duidelijk te vertellen en voorkomen dat u belangrijke dingen vergeet.

Wanneer het intake gesprek is afgerond en we gezamenlijk een behandelplan hebben opgesteld zal de huisarts geïnformeerd worden dat u bij ons in behandeling bent, welke diagnose er is gesteld en hoe de behandeling eruit zal gaan zien. Indien er sprake is geweest van een andere verwijzer zal deze op dezelfde manier worden ingelicht.

Aan het eind van de behandeling of indien u moet worden door verwezen naar de SGGZ, zal na de evaluatie de verwijzer opnieuw een bericht ontvangen waarin de samenvatting en het resultaat van de behandeling staat beschreven en eventuele aandachtspunten.

Annulering van de afspraak

Wanneer u niet naar de afspraak kan komen, is het nodig om dit uiterlijk 24 uur aan ons door te geven (niet op de dag zelf), zodat iemand anders deze tijd kan benutten. Daarnaast zijn er bij het te laat afzeggen van de afspraak kosten verbonden, namelijk de helft van de consult kosten (op basis van het NZA tarief 2022) zal in rekening worden gebracht. Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekering en hiervoor ontvangt u een factuur.

Klachten

Hier onder staat beschreven met welke klachten u bij ons terecht kan voor behandeling:

 • angsten (paniekstoornis, fobieën, sociale angst, dwangmatig handelen),
 • trauma ger (zie behandeling EMDR)
 • somberheid/ depressie,
 • overspannenheid, burn-out,
 • lichte tot matige eetstoornissen
 • verslavingen

En bijkomende problematiek :

 • werk- en studieproblemen,
 • verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste,
 • relatieproblemen, problemen in de sociale interactie met anderen, identiteitsproblemen en problemen met het ouder worden.
 • onverklaarbare lichamelijke klachten (hoofdpijn, spierpijnen, chronische vermoeidheid), acceptatie van chronische ziekte,
 • opvoedingsproblemen en eenzaamheidsproblematiek

U kunt niet bij ons terecht:

 • voor ernstige en complexe problematiek die bestemd is voor de SGGZ
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • eetstoornissen
 • autistisch spectrum stoornissen
 • ernstige verslaving
 • ernstige suicidaliteit
 • ernstige dementiele beelden

Mochten uw klachten hierboven niet vernoemd worden dan kunt u contact met ons opnemen op het nummer 06-81980574 of d.m.v. het in vullen van het contactformulier.