Over ons

Mijn naam is Femke Herfkens en ik ben de oprichter van Puur Psychologen, voorheen ook bekend als Psychologie praktijk Herfkens. Ik ben in 1980 geboren in Rotterdam en waar ik aan de Erasmus universiteit mijn opleiding psychologie afgerond heb. Aansluitend heb ik enkele jaren in Rotterdam gewerkt , waar ik ook mijn GZ opleiding als gezondheidszorg psycholoog heb behaald. Eind 2021 heb ik mijn opleiding tot Klinisch Psycholoog/psychotherapeut afgerond. Ik maak gebruik van een holistische benadering en kan vervolgens een helder doel formuleren in samen spraak met cliënt. Dit maakt de behandeling praktisch en gestructureerd. Sinds 2011 ben ik deels werkzaam voor een grote zorg instelling en voor Puur psychologen.  Ik ben erkend Psychotherapeut (https://www.fgzpt.nl) en erkend EMDR therapeut (https://www.act-emdrcentrum.nl/emdr/emdr-therapeuten). Het big-register en het specialisme Klinisch psycholoog is aangetekend bij mijn registratie als GZ psycholoog (https://www.bigregister.nl). Ten slotte ben ik aangesloten bij de NVvGzP (Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen).

Kwaliteit

We werken graag samen met en verwijs met regelmaat door naar andere dienstverleners die kwaliteit van leven en dienstverlening voorop stellen. De waarden die we voor ons belangrijk vinden, hanteren we ook binnen onze samenwerking. Zo zijn we aangesloten bij een aantal beroepsverenigingen en worden we regelmatig bij geschoold conform de huidige kwaliteitseisen, gesteld door de overheid. Regelmatig wordt de voortgang van onze behandelingen getoetst (zowel door cliënten als collega’s).

  • Cliënten beoordelen ons op Zorgkaartnederland.nl
  • Ook zijn we lid van koepelorganisatie 1nP, waardoor er onder andere altijd een anonieme second opinion in de behandeling zit ingebouwd.
  • m.i.v. 2017 beschikken we over een Kwaliteitsstatuut; deze kunt u opvragen in de praktijkhttps://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/Instelling/Documenten/3130
  • Meer over diverse onderwerpen in de zorg leest u op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Ten slotte zijn we ook aangesloten bij Telepsy (Embloom) voor afname en aanlevering van ROM data. Cliënten gaven ons daar een 4,44 op een schaal 1-5 en 89% tevredenheid qua behandeling (gemeten met de CQ-index). Op de schaalscores Bejegening scoorden we een 5 (100%) op een schaal 1-5 , Samen beslissen scoorden we een 4,1 (82%) op een schaal 1-5 en Uitvoering behandeling scoorden we een 4,3 (86%) op een schaal 1-5. Aangepast op 1-1-2022.

Hier onder staan twee cliënt tevredenheidsmetingen afgebeeld. Hieruit blijkt dat we een goede bejegening heb t.a.v. de cliënt, bereikbaar zijn, er samen wordt besloten qua behandeling, dat familieleden worden betrokken bij de behandeling maar hier niet altijd gebruik van wordt gemaakt, de uitvoering van de behandeling goed is te noemen, er indien nodig informatie wordt verstrekt over medicatie en terugkoppeling m.b.t. de afname van de vragenlijsten. Gemiddeld genomen scoren de behandelingen een 9 (rapport cijfer).

IMG_7668IMG_7669