Over Mijzelf

Ik ben in 1980 geboren in Rotterdam en waar ik aan de Erasmus universiteit mijn opleiding psychologie afgerond heb. Aansluitend heb ik enkele jaren in Rotterdam gewerkt , waar ik mijn GZ opleiding als gezondheidszorg psycholoog heb behaald. Ik maak gebruik van het KOP-model (van Reijnders) wat een holistische benadering is en vervolgens een helder doel formuleert naar waar we toe gaan werken. Dit maakt de behandeling praktisch en gestructurerd. Ik zal altijd aansluiten bij de hulpvraag van mijn cliënten.  Thans heb ik samen met mijn partner twee prachtige dochters en wonen we in Leiden en omstreken. Sinds 2011 ben ik werkzaam voor een grote zorg instelling in Den Haag en sinds 2013 ben ik praktijkhouder aan de Badhuisweg 78. Hier werk er met veel plezier samen met de verschillende disciplines in dit gezondheidscentrum. Ten slotte ben ik een erkend EMDR therapeut (https://www.act-emdrcentrum.nl/emdr/emdr-therapeuten).

Kwaliteit

De GZpsycholoog heeft na de universitaire studie psychologie de opleiding tot gezondheidszorg(GZ)psycholoog gedaan. Als GZ-psycholoog staat zij ingeschreven in het big-register (https://www.bigregister.nl). Daarna heeft de GZpsycholoog zich verder bekwaamd om zelfstandig te kunnen werken in de eerste lijn van de GGZ. Zij staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel (KvK: http://www.kvk.nl). Ten slotte ben aangesloten bij de NVVGzP (Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen).

Ik werk graag samen met en verwijs graag naar andere dienstverleners die kwaliteit van leven en dienstverlening voorop stellen. De waarden die ik voor mezelf belangrijk vind, hanteer ik ook in mijn werk en samenwerking. Zo ben ik aangesloten bij een aantal beroepsverenigingen en school me regelmatig bij conform de huidige kwaliteitseisen, gesteld door de overheid. Regelmatig wordt de voortgang van mijn behandelingen  getoetst en evalueer ik de kwaliteit van mijn dienstverlening met cliënten en collega’s.

  • Cliënten beoordelen mij op Zorgkaartnederland.nl
  • Ook ben ik lid van koepelorganisatie 1nP, waardoor er onder andere altijd een anonieme second opinion in mijn behandeling zit ingebouwd.
  • m.i.v. 2017 beschik ik over een Kwaliteitsstatuut; deze kunt u opvragen in de praktijkhttps://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/Instelling/Documenten/3130
  • Meer over diverse onderwerpen in de zorg leest u op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Ten slotte ben ik ook aangesloten bij Telepsy (Embloom) voor afname en aanlevering van ROM data. Cliënten gaven mij daar een 4,44 op een schaal 1-5 en 89% tevredenheid qua behandeling (gemeten met de CQ-index). Op de schaalscores Bejegening scoorde ik een 5 (100%) op een schaal 1-5 , Samen beslissen scoorde ik een 4,1 (82%) op een schaal 1-5 en Uitvoering behandeling scoorde ik een 4,3 (86%) op een schaal 1-5. Aangepast op 1-1-2021.

Hier onder staan twee cliënt tevredenheidsmetingen afgebeeld. Hieruit blijkt dat ik een goede bejegening heb t.a.v. de cliënt, bereikbaar ben, er samen wordt besloten qua behandeling, dat familieleden worden betrokken bij de behandeling maar hier niet altijd gebruik van wordt gemaakt, de uitvoering van de behandeling goed is te noemen, er indien nodig informatie wordt verstrekt over medicatie en terugkoppeling mbt de afname van de vragenlijsten. Gemiddeld genomen scoren mijn behandelingen een 9 (rapport cijfer).

IMG_7668IMG_7669

Training kortdurend behandelen in Basis GGZ

Op 1 januari 2014 heeft invoering van de Basis GGZ plaats gevonden, waarbinnen efficiëntie en goede time management in de behandeling centraal staat.   In het gehele land geef ik aan therapeuten van verschillende disciplines trainingen in het kortdurend behandelen. De training bestaat uit meerdaagse bijeenkomsten (variërend van 2 tot 5 dagen) waarin ik de methodiek voor kortdurende behandeling (evidence based) uiteenzet en deze kan zowel intern (binnen uw organisatie) als extern plaats vinden. Hiervoor ben ik een CRKBO geregistreerd docent www.crkbo.nl. Voor meer informatie kan u contact opnemen via het contactformulier.

Afbeeldingsresultaat voor crkbo logo