Aanmelden

Aanmelden

In overleg met uw huisarts bent u naar ons door verwezen. We werken nauw samen met de huisartsen in verschillende gezondheidscentra en zijn bekend bij de huisartsen uit de regio Schevingen/Den Haag en Oegstgeest, die met regelmaat naar ons verwijzen. Binnen de gezondheidscentra ...

Behandeling

Bijna iedereen heeft op een bepaald moment in zijn leven wel eens psychische hulp van buiten af nodig. Dit kan zijn wanneer er problemen zijn op het werk, er een dierbare is verloren of er sprake is van een optelsom van problemen. Hierdoor kunnen psychische klachten ontstaan, waardoor hulp van een ...